O nas - Grupa Odnowy w Duchu Świętym "Drzewo Życia"

Przejdź do treści

Jesteśmy grupą Odnowy w Duchu Świętym, noszącą nazwę „Drzewo Życia” i działającą przy parafii Matki Bożej Królowej Pokoju na Młocinach. Grupa powstała w 2009 roku, po zakończeniu dziesięciotygodniowych Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy zorganizowanych przez naszego ówczesnego proboszcza Księdza Jarosława Mrówczyńskiego. Jest ona niejako przedłużeniem tych rekolekcji, mającym pomóc nam pełniej doświadczać obecności Ducha Świętego w naszym życiu.
Jesteśmy częścią ogólnoświatowego ruchu Odnowy w Duchu Świętym, który istnieje w Kościele katolickim od końca lat sześćdziesiątych XX wieku. Jego istotą jest ponowne odkrycie działania Ducha Świętego w całym Kościele i w życiu każdego z nas. Doświadczenie grup Odnowy pokazuje, że charyzmaty wymienione przez św. Pawła w Pierwszym Liście do Koryntian nie są tylko opisem przeszłości, ale są udzielane nieustannie na nowo w Kościele katolickim przez Ducha św. Krajowy Zespół Koordynatorów czuwa nad nadaniem odpowiednich ram działalności wszystkim wspólnotom Odnowy w Polsce, a w poszczególnych diecezjach odpowiadają za nie koordynatorzy diecezjalni.

Drzewo Życia” to stosunkowo niewielka grupa osób. Spotykamy się na cotygodniowych spotkaniach w każdy czwartek o godzinie 19.30 w salce katechetycznej „Św. Józefa”. Spotkania trwają około 1,5 godziny i z reguły uczestniczy w nich kilkanaście osób w różnym wieku. Odnowę charakteryzuje otwartość – można przychodzić i odchodzić, kiedy się chce. Ktoś kiedyś porównał grupę Odnowy do drzwi obrotowych, przez które wchodzimy i niekiedy zaraz wychodzimy. Dużo więcej jest sympatyków, którzy – uczestnicząc w naszych spotkaniach o wiele rzadziej – w dalszym ciągu czują się z nami związani. Jeszcze inni przychodzą co kilka tygodni. Nie ma listy członków grupy, nie ma również formalnej przynależności do grupy, aczkolwiek większość z nas uczestniczy w spotkaniach od powstania grupy i to dość systematycznie.
Opiekunem wspólnoty jest ksiądz Artur Wysocki − uczestniczy we wszystkich naszych spotkaniach i raz w miesiącu, w ostatni czwartek miesiąca o godzinie 20.00 odprawia wspólnotową Mszę św. w naszym kościele parafialnym.
Duch Święty to najlepszy Przyjaciel każdego z nas i całej grupy. Funkcjonujemy świadomi Jego realnego działania w nas i w naszym życiu. Staramy się być wrażliwymi na Jego prowadzenie, zarówno wspólnotowe, jak i indywidulane. Zauważamy i uznajemy Jego kierownictwo – choć, będąc doczesnymi pielgrzymami, wzrastającymi w wierze, staramy się mieć stale świadomość naszych ograniczeń.
W czasie spotkań wielbimy, dziękujemy, prosimy i przepraszamy Boga − zarówno słowami jak i śpiewem, z akompaniamentem gitary, jak również w milczeniu. Szczególne miejsce w naszych modlitwach zajmuje Duch Święty – to On wprowadza nas w misterium osobistego spotkania z całą Trójcą Przenajświętszą. W czasie spotkań czytamy i rozważamy Pismo Święte, a także słuchamy katechez przygotowanych przez nas samych lub przez zaproszonych gości.
W każdą pierwszą niedzielę miesiąca zapraszamy na Mszę Świętą o 19.30, podczas której nasza grupa w sposób szczególny akcentuje swoją obecność.
Wróć do spisu treści